تبلیغات
کلبه چوبی - بی تو٬ مهتاب شبی!

کلبه چوبی

به عاشقی گفتند عشق چیست؟............چیزی نگفت:آهی کشید وسخت گریست..!

بی تو٬ مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم٬

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم٬

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم٬

شدم آن عاشق دیوانه که بودم!

در نهانخانهُ جانم گل یاد تو درخشید

باغ صد خاطره خندید٬

عطر صد خاطره پیچید.

یادم آید که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم

پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم

تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت

من همه  محو تماشای نگاهت

آسمان صاف و شب آرام

بخت خندان و زمان رام

خوشهُ ماه فروریخته در آب

شاخه ها دست برآورده به مهتاب

شب و صحرا و گل و سنگ

همه دل داده به آواز شباهنگ...

یادم آید تو به من گفتی:

«از این عشق حذر کن!

لحظه ای چند بر این آب نظر کن

آب٬ آئینهُ عشق گذران است

تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است

باش فردا٬ که دلت با دگران است!

تا فراموش کنی٬ چندی از این شهر سفر کن!»

با تو گفتم:

             «حذر از عشق؟

                                 ندانم

              سفر از پیش تو؟

                                 هرگز نتوانم

روز اول که دل من به تمنای تو پر زد٬

چون کبوتر لب بام تو نشستم٬

تو به من سنگ زدی٬ من نه رمیدم٬ نه گسستم»

باز گفتم که: «تو صیادی و من آهوی دشتم

تا به دام تو درافتم٬ همه جا گشتم و گشتم

حذر از عشق ندانم

سفر از پیش تو هرگز نتوانم٬ نتوانم...!

اشکی از شاخه فروریخت

مرغ شب نالهُ تلخی زد و بگریخت!

اشک در چشم تو لرزید٬

ماه بر عشق تو خندید.

یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم٬

پای در دامن اندوه کشیدم٬

نگسستم٬ نرمیدم.

رفت در ظلمت غم٬ آن شب و شب های دگر هم٬

نه گرفتی دگر از عاشق آزرده خبر هم٬

نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم٬

بی تو٬ اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم!


نوشته شده در پنجشنبه 21 بهمن 1389 ساعت 07:36 ب.ظ توسط شیدا نظرات |


 Design By : Pichak